Kviz - Informacija o

 
1. Odgovorite na pitanja iz sfere fudbala. Time ćete uvećati vaš QI ukoliko želite doznati koji je vaš nivo u odnos na druge korisnike.
2. Saznajte interesantne stvari o fudbalu i zabavljajte se!
3. Takmičite se i pratite kako kotirate u dnevnim, nedeljnjim i mesečnim rangiranjima.
4. Postavite svoja pitanja i pokušajte da stavite druge korisnike u tešku situaciju!

» Registrujte se          » Slučajno pitanjeOsvajanje tačaka u Kvizu:

- Za svaki tačan odgovor, dobićete 3 QI
- Za svaki pogrešan odgovor, izgubićete 1 QI
- Za svako pitanje koje je postavljeno od vaše strane i odobreno od nas, dobićete 10 QI
Mi ćemo odobriti pitanje za Kviz ukoliko to odgovara sledećim kriterijumima:

- Pitanje treba da bude na engleskom jeziku.
- Pitanje treba da počinje velikim slovom, a isto tako treba se koristiti veliko slovo i u rečenici kada je to potrebno.
- Pitanje treba završavati soodvetnim punktuacijskim znakom (?)
- Pitanje treba biti konkretno bez ikakve mogućnosti višekratnih tačnih odgovora.
- Pitanje ne treba biti varijanta jednog istog pitanja koje je već bilo postavljeno u različitoj formi u Kvizu Footballinf.
- Pitanje ne treba biti kopirano iz druge slične igre, preuzete sa Interneta.